Reklam
  • Reklam
  • Mahmut Karakaş gerçek bir bilim insanı
    Mahmut Karakaş gerçek bir bilim insanı

    Kürkçüoğlu; Mahmut Karakaş Urfa ile ilgili araştırmalara adamış, yayınlamış olduğu biri birinden değerli kitap ve makaleleri ile Urfa Kültür tarihinin önemli belgelerini kaybolmaktan ve unutulmaktan kurtarıp gelecek kuşaklara aktarmış gerçek bir araştırmacı, Onun araştırmaları olmasaydı bizlerin yaptığı araştırmalar çok yetersiz kalırdı.