HANGİ SOYKIRIM ?
Zeyit TIĞLI

Zeyit TIĞLI

  • Instagram

HANGİ SOYKIRIM ?

25 Nisan 2018 - 07:51 - Güncelleme: 25 Nisan 2018 - 16:17

Osmanlı Devleti onlarca etnik grubu içinde barındıran dünyanın en büyük devletlerinden biriydi. Bu gruplardan biri de Ermeniler'di. Osmanlı bu millete çok değer vermiş ve Ermeniler de millet-i sadıka adını almışlardı. Fransız ihtilalinden sonra dünyada milliyetçilik akımı yayılmıştı.Ermenilerde bu durumdan Rusların kışkırtmasıyla etkilenmişti. 

1877-78 Osmanlı-Rus harbinde ilk kez Rusları desteklemişler, Rus çarı Nikola'ya gönderdikleri heyetle bağlılıklarını bildirmişlerdi. Ermeni Sorunu ilk kez bu savaşın sonundaki Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarında ortaya çıkmıştı. Bu anlaşmalarda Rusya Osmanlı'yı Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapmaya mecbur kılmıştır. 

1887'de bir grup Ermeni tarafından Hınçak Cemiyeti kurulmuş ve bu cemiyet bazı olaylar çıkartmışlardı.(Osmanlı bankasini basma ve Abdülhamid'e suikast girişiminde bulunmak gibi)

Bu olaylar çıkarken binlerce vatansever Ermeni de vardı. Mesela Maliye Bakanı Agop Paşa bu olayları çıkartanların Ermeni halkını temsil etmediğini padişah Abdülhamid'e bildirmişti. Abdülhamid de bu durumun farkındaydı. Bu olaylara karşılık doğuda Hamidiye Alayları ismiyle bir grup kurulmuş ve isyanlarla mücadele edilmişti. Fakat 2. Meşrutiyet'ten sonra Abdülhamid tahttan indirildi,bu durum Hınçak Cemiyeti tarafından sevinçle karşılanmıştı.

1. Dünya savaşı başladığı 1914 yılında Osmanlı nüfusu 18.520.016'dı. Bu nüfusun 1.229.007'si Ermeniydi. Savaş sırasında bir grup Ermeni çetesinin bulunduğu Hınçak Cemiyeti'nin Ruslarla iş birliği yapması,isyanlara devam edip hatta köyleri basması sonucunda 1915'te Tehcir Kanunu çıkartılmış. Öyle ki köylerde yaşayan hamile kadınların karnındaki bebeğin cinsiyeti için kendi aralarında iddiaya girdikleri,çoluk çocuk demeden öldürdükleri belgelere geçmiştir. Tehcir Kanunu  ile bölgede yaşayan Ermeniler Suriye'ye gönderilmiştir. Asırlardır halkımızla dost, kardeş olan isyana katılmayan Ermeniler de göçe tabi tutulmuş. Hatta bu göçe çocuklarının dayanamayacağını düşünen bazı Ermeniler çocuklarını komşularına emanet edip ayrılmışlardır buralardan. Ermenilerden bu göç esnasında salgın hastaliklardan, açlıktan,çıkan isyanlardan ve bazı askerlerin kötü davranışlarından dolayı binlerce insan ölmüştür. Fakat bu bir soykırım mıdır ? Asla, kesinlikle hayır! Soykırım olduğunu düşünenler hala daha varsa ilk Ermenistan başbakanı Ovanes Kaçaznuni'nin tehcirle alakalı konuşmalarına bakabilir. Bu topraklar üzerinde planı bulunan kem gözlere inat bizler bugün Türk-Kürt-Laz-Çerkez-Ermeni-Rum olarak kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. 

 

Son Yazılar