BİK'den gazetelere gider azaltıcı karar

Kağıt ve kalıpta sıkıntılar nedeni ile BİK Genel Kurulu toplantısında yerel ve yaygın basını rahatlatacak kararlar alındı.

BİK'den gazetelere gider azaltıcı karar

Kağıt ve kalıpta sıkıntılar nedeni ile BİK Genel Kurulu toplantısında yerel ve yaygın basını rahatlatacak kararlar alındı.

BİK'den gazetelere gider azaltıcı karar
20 Eylül 2018 - 19:42

Alınan kararlar çerçevesinde şanlıurfa merkezdeki gazetelerin tirajları 400’dan az olamayacak. Yüz ölçümü ile 1.12 m2’dan az olamayacak. Bayi satışları 120, abone satışları 280’den az olamayacak. Daha önce alınan karar ile fikir işçileri sayısı 7’den 6’ya düşürülmüştü.

Alının karar ile gazetelerde aylık 26 ile 27 kalıp tasarrufu ,yaklaşık 13-14 top kağıt tasarrufu ve bayi satışlarında 80 liralık bir tasarruf ile 1 fikir işçisinin eksilmesi ile sadece yaklaşık 700 lira civarında SGK tasarrufu ve 1 personelin giderleri tasarruf edilmiş olacak.

BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa ARSLAN, Nuri KOLAYLI  ve     Şevket ERZEN yaptıkları ortak açıklama; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak, gazetelerimiz açısından önem taşıyan bir dizi olumlu adımı atmanın ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşacak olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, yazılı basınımızın içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında ciddi katkı sağlayacak kararlar aldı.Basınımıza rahat bir nefes aldırma amacı taşıyan kararları şöyle özetleyebiliriz;

YÜZÖLÇÜMÜ DÜZENLEMESİ

-Alt vasıflı gazeteler için 0,75 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,60 metrekare,

-Vasıflı gazeteler için 1,12 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,90 metrekare,

-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Kurum Şubesi bulunan yerlerdeki gazeteler için 1,50 metrekare olan asgari yüzölçümü 1,12 metrekare,

-İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için 2,25 metrekare olan asgari yüzölçümü ise 1,50 metrekare olarak belirlenmiştir.

Buna göre; Normal gazete ebadı esas olmak üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 sayfa olan asgari yüzölçümü 8 sayfa, Kurum Şubesi bulunan diğer yerlerde ise 8 sayfa olan asgari yüzölçümü 6 sayfa olarak belirlenmiştir.

Valilik görev alanı ile Kurum Şubesi bulunan illerdeki ilçe gazetelerimiz çeşitli ebat makinelerde basılmaktadır. O nedenle sayfa olarak değil yüzölçümü olarak ifade durumundayız.

Alt-üst, sağ-sol kenar boşlukları 2,5 santimetreyi geçmemek üzere bir sayfanın en-boy çarpımının gazete sayfa sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak metrekare yayın yerlerine göre yukarıda verdiğimiz asgari yüzölçümünde olması halinde mevzuatın gereği yerine getirilmiş olacaktır.

SATIŞ DÜZENLEMESİ

Resmi ilan yayınıyla ilgili gazetelerin asgari fiili satış adetleri % 20 oranında azaltılmıştır.

Buna göre;

İstanbul’da yayınlanan gazeteler için 5.000 olan asgari fiili satış adedi 4.000,

Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için 3.000 olan asgari fiili satış adedi 2.400,

Kurum Şubesi bulunan diğer illerdeki yayın yerlerinde 500 olan asgari fiili satış miktarı 400,

Valilik görev alanı ile Kurum Şubesi bulunan yerlerdeki ilçe gazetelerinden;

Asgari fiili satış adedi 250 olan gazetelerin satış miktarı 200,

Asgari fiili satış miktarı 100 olan gazetelerin satışlar miktarı ise 80

olarak belirlenmiştir.

Asgari satış miktarlarındaki bayi ve abone satış oranları eski hali ile korunmuştur.

Buna göre;

80 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 16 bayi (%20) ve 64 abone,

200 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 40 bayi (%20) ve 160 abone,

400 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 120 bayi (%30) ve 280 abone,

2.400 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 960 bayi (%40) ve 1.440 abone,

4.000 satış yapması gereken gazetelerimiz de en az 2.000 bayi (%50) ve 2.000 abone satışı yapabilecektir.

Ayrıca, yayın yeri dışında baskı yapabilmek için 2.25 m2 yüzölçümü veya 1.000 adet satış gerekiyordu. O maddeyi de 1.5 m2 veya 800 adet satış olarak düzenledik.

SONUÇ

Asgari fiili satışta gerçekleşen yüzde 20’lik azalma ile birlikte yüzölçümünde sağlanan yaklaşık yüzde 20 düşüş gazetelerimizin üzerindeki kâğıt, kalıp, aydınger/film ve boya masraflarını bu oranlarda düşürecektir.

Örneğin:

Asgari yüzölçümü için gerekli olan 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top, asgari satış için gerekli 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top daha az harcanacaktır. Dolayısıyla 10 birimle yerine getirilen görev 4 birim avantajla 6 birimle tamamlanmış olacaktır.

Öte yandan gazetelerimizin yayınladığı resmi ilan ve reklamların toplumla buluşması, yönetimde aleniyet ve rekabetin oluşturulmasına aracı olmak gibi görevler de gazetelerimizce aksamadan yerine getirilmiş olacaktır.

Gerek Ağustos ayında yapılan ve 16 Eylül’de yürürlüğe giren düzenleme (detaylarını daha önce tarafımızca paylaşmıştı ), gerekse bu gün kabul edilen düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyor, Yönetim Kurulumuza, Genel Kurulumuza attığı bu isabetli adımlar için şükranlarımızı arz ediyoruz.  BİK bürokratlarının bu süreçteki hızlı ve isabetli çalışmaları da teşekküre layıktır.

Kararlar Resmi Gazete’de yayınından sonra yürürlüğe girecektir. Asgari yüzölçümü ve satış miktarlarında düzenleme getiren kararların Resmi Gazete’de en kısa zamanda yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ayrıca gayret göstereceğiz.

Temennimiz odur ki; vazgeçilmez bir kamu görevini yerine getirmekte olan yazılı basınımız hayatiyetini tehdit eden ekonomik zorluklara karşı bu tedbirlerle biraz olsun nefes alacaktır. Dediler.

Kararlar resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum