BİK Yönetmeliğinde değişiklik

Resmî İlân Ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı,

BİK Yönetmeliğinde değişiklik

Resmî İlân Ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı,

BİK Yönetmeliğinde değişiklik
16 Eylül 2018 - 15:00

15 Eylül 2019 tarih ve 30537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre;  5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine göre, “(11) KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazeteler en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu Yönetmeliğin 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi. “(1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil yirmi beş kuruştan daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi. “(1) Yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat şefi), altı muhabir, iki yazar bulundurmaları zorunludur.” “(3) Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, Kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), üç muhabir, bir yazar bulundurmaları zorunludur.” MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum