Reklam

Engellilerin engelini kaldırmaya çalışıyoruz

Zemzem vakfı Şanlıurfa Şubesi gelenek haline getirdiği yardım faaliyetleri ile bu yılda ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Engellilerin engelini kaldırmaya çalışıyoruz

Zemzem vakfı Şanlıurfa Şubesi gelenek haline getirdiği yardım faaliyetleri ile bu yılda ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Engellilerin engelini kaldırmaya çalışıyoruz
20 Haziran 2019 - 19:42

Zemzem vakfı Şanlıurfa  şubesi başkanı Mustafa Şit Şanlıurfa gazetesine yaptığı açıklamada ‘Zemzem Vakfı olarak 5 yıldır geleneksel şekilde yürüttüğümüz yardım faaliyetlerimize, ramazan ayında yaptığımız gıda kolisi yardım faaliyetlerimize bu yılda devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz, ihtiyaçlarını gidermeye ulaşıyoruz. Bunun dışında engelli kardeşlerimize yardımlarımız devam ediyor, tekerlekli sandalye yardımlarımız var onların engellerini kaldırmaya çalışıyoruz. Öğrencilere desteklerimiz sürüyor, talebe yetiştiriyoruz, öğrencilere burs yardımı yapıyoruz bunun dışındaki yardım faaliyetlerimizi internet sitemizdentakip edebilirsiniz. Ben bu vesile ile başta gönüllülerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ederim dedi.

Zemzem Vakfı amacını gerçekleştirmek için ; Her derece ve türde eğitim kurumlarında öğrenim gören, araştırma ve inceleme yapan yetenekli ve maddi yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere yurtiçinde veya yurtdışında burslar sağlamak, bir defalık veya kısa veya uzun süreli nakdi ve ayni yardımlar vermek, ileri seviyede lisan eğitimi yapacak imkânlar sağlamak, gerektiğinde barınma, beslenme, okuma ve araştırma için kurumlar açmak, inşa etmek, mevcut olanlara yardım etmek, özendirici ödüller koymak veya başka suretlerle yurdumuzun eğitim, bilim, kültür, ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunacakları ödüllendirmek, Her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören yetenekli gençler ile bilim adamlarının yaptıkları araştırma projelerini teşvik etmek, desteklemek, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen kongre sempozyum ve toplantılara katılmalarını sağlamak üzere maddi yardımda bulunmak, icabında araştırma kurumları kurmak ve geliştirmek, Her derece ve türde eğitim kurumları, yurtlar açmak, inşa etmek, satın almak, işletmek ve ayrıca inşa edilmesine, açılmasına ve eğitim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak, okul, etüd merkezi, dershane, kurs, kreş, kütüphane, laboratuar, öğrenci yurdu gibi yerlere yardım etmek, Çeşitli eğitim ve sağlık projeleri organize etmek, geziler, konferanslar, kurslar, sergiler ve sair benzeri faaliyetler düzenlemek suretiyle Türk gençliğinin birlik ve beraberliğine, eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında gelişimine katkıda bulunmak, Hastane, dispanser, poliklinik, sağlık ocağı ve benzeri sağlık kuruluşları inşa ederek, satın alarak ve işleterek veya bu tür özel ortaklıklara iştirak ederek sağlık hizmetleri vermek, tedavilerini sağlamak. Cami, mescit, meşruta, türbe, huzurevi, taziye evi, aşevi, yemekhane gibi hayri müessesleri inşa etmek bu amaçlarla faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilere yardımlarda bulunmak. Yapılmış olan söz konusu müesseselerin restorasyonuna, ihtiyaçlarının karşılanmasına ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunmak.  Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yiyecek, içecek dağıtmak. Sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, bu müesseselerin yetersiz kaldığı durumlarda misafirleri otel ve benzeri müesseselerde ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.  Her türlü ilmi konuda araştırmalar ve bu değerlerin bilinmeleri, yayılmaları için yurt içi ve dışında çalışma organizasyon ve yayınlar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, hazırlanacak her türlü yazılı, sesli, görüntülü vb. Türkçe ve diğer yabancı dillerde eserler yayınlamak, vakıf çalışmaları hakkında dergi, bülten çıkarmak, gerekli görülenleri tercüme ettirmek ve yayın için gerekli mizanpaj ve grafik v.b. teknik hizmetler sunarak bunları neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak. Ayrıca sesli görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşıyıp yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde iş birliğinde bulunmak. Her türlü reklam faaliyetinde bulunmak ve vakıfla ilgili yayın organlarında reklam vermek.  İnsanların çeşitli risklerini teminat altına almak ve/veya ihtiyaçlılara yardımcı olmak gayesiyle fonlar oluşturmak. İhtiyaç sahiplerine cenaze ve defin işlemlerinde gerekli olanakları sağlamak. Doğum, ölüm, hastalık, sünnet ve düğün gibi durumlarda yardımcı olmak. Hukuki veya adli yardıma muhtaç vatandaşlara her türlü yardımı sağlamak. Vakıf ve bağlı birimlerin korunması veya vakfın hizmetlerinde kullanmak amacıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla özel güvenlik birimi oluşturmak veya bu hizmeti diğer özel kurumlardan sağlamak. - Kurban ve adaklık bağışlamak isteyenlerin adaklıklarını kabul etmek, şahıslar adına vekalet yoluyla kesmek,  adak ve kurbanlık hayvan satışı yapmak, bu hayvanların deri ve organlarını bağış olarak kabul edip değerlendirmek. Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak ve bunlara katkıda bulunmak.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum