GAP İdaresinden Yerel medya Projesi Çalıştayı

GAP İdaresi Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler’i ziyaret ederek Gap illeri yerel medya Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

GAP İdaresinden Yerel medya Projesi Çalıştayı

GAP İdaresi Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler’i ziyaret ederek Gap illeri yerel medya Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

GAP İdaresinden Yerel medya Projesi Çalıştayı
01 Mayıs 2018 - 16:02

GAP İdaresi Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli projenin 4 Mayıs 2018 günü Şanlıurfa’da gerçekleştirileceğini yerel medya kuruluşlarının katılımı beklediklerini belirtti.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek GAP İdaresi Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer ve GAP İdaresi uzmanı Mahmut Cengiz’in proje hakkında detaylı bizi bilgilendirdiler. GAP İdaresi Başkanı Serdettin Hocagil’i yerel gazete sahipleri olarak ziyaretimizde yerel televizyon ve gazeteler ile ilgili Gaziantep Üniversitesi –GAP idaresi işbirliği ile proje çalışmaları yapacaklarını belirtmişti. Bunun kısa sürede gerçekleşmesi GAP idaresince yerel medyaya verilen bir önemidir. Resmi ilan yayınlama hakkında haiz vasıflı gazetelerin yükümlülüklerinin çok ağır olduğunu, Şanlıurfa’da 29 olan yerel gazetelerin sayısını satın alarak ve birleşme ile 8’e indirerek yerel gazetelerde kaliteyi artırmaya amaçladıklarını belirtti.

 

GAP Bölgesinde 9 ilde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması projesi çalıştayı 4 Mayıs 2018 günü Şanlıurfa’da gerçekleştirileceğini ve

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli projenin tanıtımı ve projenin amaçları doğrultusunda GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ve İdare yetkilileri, akademisyenler, medya, dernek ve Şanlıurfa Valiliği il Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay için 04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 09:30'da Şanlıurfa Dedeman Hotel'de gerçekleştirilecek.Toplantıya Yerel televizyon ve yerel gazete yetkilileri katılacak.

            Yerel Medya yetenekleri gelişen medyaların olanaklarıyla yerel bilginin ve  haberin işlenmesinde yerel kültürlerin yeniden üretilmesinde ve yerel gündemlerin ulusal-küresel düzlemlere taşınmasında önemli bir rol oynuyor.

            Yerel medyanın güçlendirilmesi söz konusu misyonun gerçekleşmesini ve  yerel gündemlerin kamusal tartışmaları belirleme kapasitesini artıracağı  düşünülüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak olmak üzere GAP illerinde  faaliyet gösteren medya kuruluşları ve  çalışanlarında bu sürece sunacakları önemli katkılar olacak.Bölgenin yerel dinamiklerini ve gündemlerini  farklı düzlemlerde etkili bir şekilde sunabilmek ,bölgeye  ilişkin kamusal bilgiyi de biçimlendirme rolü oynayacak. Bu doğrultuda GAP  Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi –ihtiyaç analizi yapılması ve eylem planı hazırlanması isimli projede GAP illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasiteleri inceleniyor.

Yerel Medya Çalışanlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesi için yapılması  planlanan kapsamlı eğitimlere yönelik ihtiyaçların tespiti ve önceliklerin analizi  bu projenin amacını teşkil ediyor. Yerel medya kuruluşlarının güçlendirilmesi ve  kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefiyle yapılacak ön değerlendirmede;yerel medya çalışanlarının mesleki düzeyleri ,habere bakış açıları medya  materyali üretme ve uygulama becerileri tespit edilmeye çalışılacak. Proje kapsamında  medya çalışanları ve temsilcileri  ile toplantılar-çalıştaylar düzenlenecek. yerel medya ürünleri akademik bir çerçevede ele alınarak incelenecek, anket  çalışmaları ve niteliksel inceleme metotları ile bölgedeki medya çalışanlarının  mesleki sorunları anlaşmaya çalışılacak.

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum