HATADAN GERİ DÖNÜLSÜN

Kılıç; Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınması hususunda Milletvekillerimizin yapılan hatadan dönerek kamu çalışanlarını rahatlatacak bir adım atmasını bekliyoruz Enerji Bir-Sen

HATADAN GERİ DÖNÜLSÜN

Kılıç; Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınması hususunda Milletvekillerimizin yapılan hatadan dönerek kamu çalışanlarını rahatlatacak bir adım atmasını bekliyoruz Enerji Bir-Sen

HATADAN GERİ DÖNÜLSÜN
23 Aralık 2010 - 17:36

Kılıç; Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınması hususunda Milletvekillerimizin yapılan hatadan dönerek kamu çalışanlarını rahatlatacak bir adım atmasını bekliyoruz

Enerji Bir-Sen GAP Şube Başkanı Abdulkadir KILIÇ yaptığı yazılı açıklamada;Hepinizin bildiği gibi, kamu görevlileri arasında ücret farklılıklarının giderilmesi ve 375 sayılı KHK’de düzenleme yapılmak suretiyle “eşit işe eşit ücret” anlayışının somut olarak gerçekleşmesi çerçevesinde; aynı unvanda fakat farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizliğini giderme aracı olarak 2008 yılı Ağustos ayından itibaren ek ödeme uygulaması hayata geçirildi. 375 sayılı KHK’de gerekli düzenleme yapılmak suretiyle hayata geçirilen ek ödeme uygulaması kapsamında 399 sayılı KHK’nin eki II Sayılı Cetvele tabi personele yönelik olarak da ek ödeme oranları belirlenmiştir. II Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödemeden yararlandırılmasına bağlı olarak; aynı KHK’ye ekli I Sayılı Cetvele tabi yönetici konumundaki ve 657 sayılı Kanuna tabi personelin ücretleri, maiyetindeki personelden düşük hale geldi. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen ve kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen Kanun Tasarısında yer verilen bir hükümle 399 sayılı KHK’nin 25.nci maddesinde düzenleme yapılarak I Sayılı Cetvele tabi personelin ek tazminat oranlarının %200’e kadar çıkarılmasına imkan sağlayan bir değişiklik öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, bu cetvele tabi personelin maiyetindeki personelden daha düşük ücret alması olumsuzluğu ortadan kaldırılmaktaydı.

Söz konusu düzenleme Kanun Tasarısı’nın kapsamından (Maliye Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda) çıkarılmıştır. Toplam 6500 kamu görevlisinin olduğu bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde anılan personelin ücretlerinde en fazla 560 TL düzeyinde bir artış olacağı dikkate alındığında 2011 yılı bütçesinde bu düzenlemenin oluşturacağı yükün 43.680 (milyon) TL olacağı, ancak çalışma huzur ve barışının sağlanması, hakkaniyete aykırı bir olumsuzluğun giderilmesi gibi hususlar dikkate alındığında söz konusu tutarın bütçeye yük getirmediğinin kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Hiyerarşik yapıyla uyumlu olmayan bu durumun oluşturduğu olumsuzluğun giderilmesine yönelik olarak I Sayılı Cetvele tabi personelin ek tazminat oranlarının arttırılmasına yönelik olarak 2008 yılından itibaren dile getirdiğimiz talepler ilk olarak 2009 toplu görüşmelerinde kabul edilmiş ve buna yönelik bir çalışma yapılacağı ortaya konmuştur. Ancak, söz konusu çalışma varılan mutabakata rağmen 2009 yılında gerçekleştirilmemiştir. Mağduriyetin devam etmesine bağlı olarak 2010 yılı toplu görüşmelerinde aynı talep dile getirilmiş ve durumun konuyla ilgili Bakanlıkların bürokratları özellikle de Maliye Bakanlığı üst düzey bürokrasisi tarafından doğru olduğunun teyid edilmesine bağlı olarak toplu görüşme sonunda imzalanan Toplu Görüşme Tutanağında konuyla ilgili düzenleme yapılacağı taahhüdünde bulunuldu.

Söz konusu düzenlemenin yeniden Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınması hususunda Milletvekillerimizin yapılan hatadan dönerek kamu çalışanlarını rahatlatacak bir adım atmasını bekliyoruz. Dedi (UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum