ŞANLIURFA'DA BULUNAN ESKİ HANLAR-2


HACI KAMİL HANI (ÇUKUR HANI) 

Urfa'daki Osmanlı hanlarının güzel örneklerinden biri olan bu han yer seviyesinden birkaç basamak aşağı olduğundan halk arasında "ÇUKUR HAN" olarak bilinmeketedir. Kapı  üzerindeki kitabede de hanın 1823 tarihinde Hacı Kamil tarafından yaptırıldığı yazılardır. Zemindeki dükkanların üzerinde önleri revaklı ikinci kat odaları yer alır. Eskiden Halil - ür-Rahman gölünden gelen su avluda bulunan şadırvandan akmaktaydı. Eski şadırvandan akıtılmaktaydı.Eski şadırvan yıkılınca yapı bu özelliğini de kaybetmiştir.

 Han günümüzde manifaturacı ve terzi esnafı tarafından iş yeri olarak kullanılmaktadır.