Web siteleri


İnternetin yaygınlaşması ile birlikte kurumlar için web sitelerinin önemi her geçen gün artmaktadır.  Web siteleri kurumların dünyaya açılan penceresini oluşturmakta ve bu sayede kurumlar tüm kullanıcılarına çok kısa sürede ulaşmayı ve kurum kimliğine uygun şekilde grafiksel ara yüz yardımı ile geniş kitlelere gerekli bilginin iletilmesini sağlayabilmektedirler.

Kurumların kendileri ile ilgili  bilgi edinmek isteyen kullanıcılara yüksek derecede kullanılabilirlik düzeyine sahip web siteleri tasarlayıp sunmaları etkin bir kullanım sağlanması açısından önemlidir. 

Web sitesi aynı zamanda çağın medyası olan internet üzerinde yer alan, size ait bir iletişim panosudur.

 Fakat genelde bilgi almaya veya web sitesi fonksiyonlarından yararlanmaya çalışan kullanıcılar, kullanması güç ve tasarım açısından başarılı olmayan web sayfaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler

Bütün kurumlarda/şirketlerde özel sekreterler var, bilgisayarlar var. Her kurumun da web sayfası var. Ama çoğunun işlevselliği yok… Bir mesajı olumlu veya olumsuz cevaplamayı bile çok görüyorlar…

WEB sayfaları, bazı özel kurumlarda çok iyi çalışıyor, ama devlet kurumlarında işlemiyor, çalışmıyor, göstermelik halde duruyor. STK ların, özel şahısların WEB sayfalarına insan gıpta ile bakıyor…