Fakirlere yardımlar


Yardımlar ve istismar Devlet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın kurmuş ilde vali ilçelerde ise Kaymakamlar başkanlığını yürütüyor. Ayrıca, belediyeler ve vakıflarda yardımlar yapıyor. Yardımları ayrı ayrı kurumlardan alanların fazla olduğu görünüyor. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda yapılan incelemeler sonucu elde edilen veriler Belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılması durumunda Sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım almayanlara belediyelerin, sivil toplum örgütlerin yardımları ile yardımların toplumun tüm kesimine yayılması sağlanmış olur. Yerel yönetimler ise yaptıracakları inceleme sonucu ,yardımları ağırlıklı olarak kanser, verem, çölyak, fenilkaturi başta olmak üzere yaşlı ve çalışamaz durumda bulunanlara destek olmaları gerekir. Kronik hastalığı olanlara moral ve desteği onlarca kuruluşunda yardım yapması elzemdir. Ancak ,kurumların dilenmez fakirleri, kuruluşlara utanıp gelmeyen fakirleri bulmaları gerekir. Birde yapılan yardımlarda ailelerin deşifre edilmemelerine riayet edilmelidir. Yapılan yardımların görüntülerinin paylaşılması özellikle çocuklarda ileride önemli sıkıntılara yol açacağını bilim adamları söylülor.