Dünyadaki Soydaşlarımız


Türk ve İslam tarihinin olduğu kadar, dünya tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu 624 yıl boyunca hüküm sürdü. Osmanlı imparatorluğu yıkılınca suriye’de, Irak’ta, bulgaristan’da, Yunanistan’da, mısır’da daha doğrusu hüküm sürdüğü tüm topraklarda yaşayan Türkler oralarda kaldılar ve zorluk içinde ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadılar asimile edildiler ve göçe zorlandılar. İran’da 40 milyondan fazla Azeri var.Kaşgay Türkleri var. İran Dini lideri bile Azeri Türküdür.  Türkiye dünyada soydaşlarımıza sahip çıkamadı. Örgütleyemedi. Destek veremedi veya vermedi. Şimdi ise Libya meselesi çıktı. Nüfusun yüzde 20’si Türk olduğu ortaya çıktı. Köroğlu Türkleri" kimdir? tarihi kaynaklar ve medyada yayınlanan haberlere göre ;"Kuloğlu" (Kouloughlis), Osmanlı döneminde sadece Libya'ya değil, Kuzey Afrika'ya (Cezayir, Tunus, Libya) gönderilen Osmanlı askerlerinin ailelerini ifade ediyor. Bunlara Osmanlı için savaşan Türk korsanlar da dahil. Zamanla yerli halktan kadınlarla evlenen Osmanlı askerlerinin soyundan gelenlere verilen Kuloğlu sıfatı "Sultan'a hizmet edenlerin oğulları" anlamında kullanılıyor. Bugün Libya'daki 13 aşiret kendilerini Kuloğlu olarak tanımlıyor: Yadar, al-Maqasba, al-Charaksa, al-Jahanat, al-Faratsa, al-Ramla, al-Daradfa, Ibad, al-Chawahda, al-Maqawba, Qarara, al-Zawabi ve al-Balabla aşiretleri.

Bu aşiretler 2011'de Kaddafi'nin devrilmesinde önemli rol oynadı ve bugün de Türkiye'nin bölgeye asker göndermesini destekleyen grupların başında geliyor. 2015'te bir dernek kuran Kuloğlu aşiretleri kendileri için "Köroğlu" ismini tercih ettiklerini açıkladı. Dernek kuruluş amacını bölgede "Osmanlı kültürel mirasını yaşatmak" olarak tanımlıyor.Ancak Kuloğlu aşiretlerinin tamamı etnik olarak Türk kökene sahip değil. İçlerinde; Kürt, Arnavut, Kafkas ve Libya dışındaki Osmanlı vilayetlerinden gelen Araplar da bulunuyor.Kuloğlu nüfusu ağırlıklı olarak Mısrata, Trablus, Zawiya, Derna ve Zliten ve Bingazi'de yaşıyor. Libya'da bulunan Kuloğlu aşiretlerinin nüfusu 1936 sayımlarına göre yaklaşık 35 bin. Bu rakam o tarihteki Libya nüfusunun yüzde 4.7'sine tekabül ediyor. Bu nüfusun 25 bini Mısrata bölgesinde yaşıyordu.

Ancak Girit'tin Yunanistan toprağı olmasının ardından Türklerin Libya'ya gelmesi, ülkedeki demografik yapıyı büyük oranda etkiledi. 1971 tarihli kayıtlara göre bu rakam yaklaşık 100 bindir. Son tahminlere göre Libya'daki Türk kökenli nüfusun bir milyonu geçtiği sanılıyor (ülke nüfusu 6.6 milyon). Özellikle 500 bin nüfuslu Mısrata'da yaklaşık 300 bin Türk kökenli yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakama Girit'ten gelen Türkler de dahil. Türkiyenin libyada bulunmasının önemi bir kere daha arttı. İnşallah emperyalistlere karşı yasal hükümet Türkiye’nin desteği ile başarılı olur.