Nasıl Bir Milletvekili?


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk milletine en güzel armağanı olan cumhuriyet ile ülke yönetimi artık bir ailenin değil bu ülkede yaşayan her Türk evladının iradesine bırakılmıştı. Ülke vatandaşları temsil etmesi açısından her ilden belli sayıda milletvekili seçip Ankara’ya göndermekte ve yüce mecliste bu vekiller Türk milletini temsil etmektedir.

Önceki dönemlerde çoğunluğu sağlayan bir parti hükümeti kurar ve devleti yönetirdi veya çoğunluk sağlanamamışsa birden fazla parti koalisyon hükümeti kurarak ülkeyi yönetirdi. Fakat şu anda daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir meclis aritmetiği ile karşı karşıyayız.

En fazla koltuk sayısına sahip olan bir parti var, bu parti ne karar alırsa alsın, ne yaparsa yapsın, ne derse desin, kimi nereye atarsa atasın, kimi görevden alırsa alsın, ben kayıtsız şartsız destek veririm ve bu desteğim karşılığında kabinede bakanlık istemem diyen bir parti var. Şimdi bu iki partiye A Blok diyelim.

Bir de diğer partiler var, hükümet kurabilme konusunda seçmenin teveccühüne mazhar olamasa da, benim de fikirlerim var, projelerim var, ülkeyi ben de yönetebilirim diyen iki parti var. Bu iki partinin dışında üçüncü bir parti daha var ki, bölücü ve yıkıcı terör örgütü ile bağlantılarından dolayı kapatılması bile gündeme gelen bu partinin diğer iki parti ile birlikte hareket ettiği birgün kabul ediliyor sonraki gün inkar ediliyor. Böylesi tuhaf bir durum… Ama neyse bu bizim konumuz değil… Biz bu gruptaki partilere de B Blok diyelim.

Zaman zaman görsel veya yazılı basındaki haber akışında izliyoruz, okuyoruz; falanca olay, kişi, kurum vs. hakkında meclis araştırması yapılmak üzere komisyon kurulması için verilen önerge reddedildi veya önergenin oylanmasında kavga çıktı.

Biraz hafızamı yoklayarak, biraz da TBMM’nin resmi internet sitesinden yardım alarak meclis araştırması için önerge verilen konulardan bazılarını derledim, şimdi bu konu başlıklarına şöyle bir göz atalım;

2019 yılında Türkiye’de 3 bin 406 kişinin intihar etmesinin sebeplerinin araştırılması…

Emeklilikte yaş şartını sağlayamayan vatandaşların sorunlarının araştırılması…

Toplumsal barışı tehdit eden ve artış gösteren terör olaylarının araştırılması…

Merkez Bankası Başkanının görevden alınması sonrası döviz kurunda yaşanan artışın sonuçlarının araştırılması…

Bireysel silahlanma talebindeki artış ve bu artışın önüne geçilebilmesinin yollarının araştırılması…

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddialarının araştırılması…

Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışanların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin alınması…

Üstün zekalı çocukların keşfedilip değerlendirilmesi konusunun detaylı araştırılması…

Eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde görev yapan asistan hekimlerin sorunlarının araştırılması…

Madencilik sektöründeki özelleştirmelerin ekonomik, sosyal ve kentsel sonuçlarının araştırılması…

Beyin göçünün nedenlerinin araştırılarak, tersine beyin göçünün sağlanması için alınması gereken tedbirlerin araştırılması…

Milli Piyango ve şans oyunlarının özel bir şirkete devredilmesinden kaynaklanan sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi…

Emeklilerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi…

Kamuda yüksek kira bedelleri ile kiralanan mülklerin ve araçların sebep oldukları zararın ve sorunların araştırılması…

Özel Güvenlik görevlilerinin sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi…

Türkiye’de su varlıklarının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesinin araştırılması…

Güvenlik korucularının karşılaştıkları sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi…

Engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözümler üretilmesi için gereken hususların araştırılması…

Tarım Danışmanlarının başta özlük hakları olmak üzere karşılaştıkları sorunların araştırılması…

Mevcut istihdam politikalarının olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve yeni politikalar geliştirilmesinin araştırılması…

Uyuşturucu madde transferinde ve pazarlamasında terör örgütlerinin rolünün tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesinin araştırılması…

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin faaliyetleri ve fiyat politikalarına ilişkin iddiaların araştırılması…

Kamu kurumlarında işe alımlarda uygulanan mülakatlara ilişkin torpil iddialarının araştırılması…

Terör örgütlerinin çeşitli dernekler üzerinden örgütlendikleri iddiaların araştırılması…

Çin’de esaret altında yaşayan Doğu Türkistan (Uygur Türklerinin) yönelik olumsuz uygulamaların araştırılması…

Yetiştirme Yurtlarındaki kızların bazı çeteler ve bunlara yardım eden görevliler tarafından fuhuşa sürüklendikleri iddialarının araştırılması…

Kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde sonradan yapılan değişikliklerin sebep olduğu kamu zararlarının araştırılması…

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun tarafsızlığına ilişkin iddiaların araştırılması…

Mafya örgütlenmelerinin yasa dışı ilişkilerinin ortaya çıkarılıp, gerekli tedbirlerin araştırılması…

FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişilerin TSK içerisinde varlığını sürdürdüğüne yönelik iddiaların araştırılması…

            …. ve daha bunlar gibi yüzlerce hatta binlerce talep var. Fakat önergeyi veren milletvekili yukarıda bahsettiğimiz A Blokta ise, B Bloktaki milletvekilleri önergeye direkt ret oyu veriyor… Önergeyi veren B Blokta ise bu sefer A Bloktaki milletvekilleri ret oyu veriyor…

Halbuki sizlerin de gördüğünüz gibi gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı olabilecek araştırma talepleri de var. Ama bu talepler de bir inatlaşma uğruna arada kaynayıp gidiyor.

Şimdi asıl merak konusu olan, bizim seçip meclise gönderdiğimiz vekillerimiz oylamaya sunulan kanun veya önergelerin içeriklerine bakıp, gerekli incelemeleri yaparak mı oy kullanıyorlar yoksa genel başkanlarının aldırdığı grup kararları doğrultusunda mı oy kullanıyorlar…

Ben şahsen birinci kategoride yer alan milletvekillerinin beni temsil etmesini isterim. Yani fikri hür, vicdanı hür olan kendi iradesiyle aldığı kararları uygulayan, ilkeleri ve ülküleri uğruna gereği halinde sine-i millete dönmeyi göze alabilecek vekillerin beni temsil etmesini isterim… Ya siz?