Ciğer kebabı ve denetim


Mübarek Ramazan ayının gelmesi nedeni ile şehrin her bölgesinde meyan şerbeti ve çiğer satıcıları türüyor. Mevcut durumda meyan ve ciğer satıcısına ek olarak 150-200 civarında yenisi ekleniyor. Ramazan ayında tüketim fazla olunca sağlıksız olarak başka illerden getirilen sakatatlar satışı sunuluyor. Yine hijyenik ve kontrolsüz üretilen meyan şerbeti vatandaşa sunuluyor. Meyanın yanında kendileri neden ürettikleri belli olmayan limonata da torbalara konulup satılıyor. Glikoz ve limon tuzu veya yurtdışından getirilen öz denilen maddeden yapılıyor, Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü  ekiplerle insanların sağlığı ile oynayan bu teşebbüsleri önlemeleri gerekiyor. Ramazan ayı içinde oruç tutan ve sağlık bulan vatandaşlarımız meyan ve çiğer ile sağlıklardan oluyorlar. İlgili kurum ve kuruluşların  tedbir almaları gerekiyor. Özellikle belediyelerin kaldırım ve caddeleri işgal eden bu duruma önceki yıllarda hoşgörü göstermeleri vergisini veren, siğortalı işçi çalıştıran iş yeri kirasını ödeyen işletmelere zarar veriyor ve haksız olarak mağdur olmalarına neden oluyor. Kamunun görevi vergisini veren ve istihdam sağlayan işletmeleri korsan işletmelerden korumaktır. Ramazan ayında insanların sağlığı ile oynamak isteyenlere müsaade edilmemelidir.