Pamuk fiyatlarındaki düşüş üreticileri endişelendiriyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Delil Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Batman ve Siirt’ten ziraat odaları başkanlarının katılımı ile Şanlıurfa Merkez Perşembe köyünde çiftçilerin sorunları dile getirildi.

Pamuk fiyatlarındaki düşüş üreticileri endişelendiriyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Delil Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Batman ve Siirt’ten ziraat odaları başkanlarının katılımı ile Şanlıurfa Merkez Perşembe köyünde çiftçilerin sorunları dile getirildi.

Pamuk fiyatlarındaki düşüş üreticileri endişelendiriyor.
29 Ağustos 2019 - 17:51

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Delil  yaptığı açıklamada ; Sizlere, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ki pamuk üreticilerimizi temsilen, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Adıyaman Ziraat odalarımızın başkanları ve çiftçilerimizle birlikte sesleniyoruz.Tekstil ve konfeksiyon sanayimize sağladığı katma değerle vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, hammaddesi olduğu tekstil ve konfeksiyon sektörünün yaptığı ihracatla da ekonomimizde önemli bir paya sahiptir. Pamuk ayrıca, emek ve yoğun iş gücü olması nedeniyle istihdama ciddi oranda katkı sunmaktadır. Bir endüstri bitkisi olan pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayi, linteri ile de kâğıt sanayinin hammaddesi durumundadır. Bunların yanı sıra pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca küspesiyle de hayvancılığın gelişmesine önemli katkıda bulunan pamuğun ülke ekonomisindeki yeri büyüktür.
İthalatın önüne geçilmesinin tek yolu pamuk üreticimizi desteklemektir.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Delil, Ülkemizde 5,2 milyon dekar alanda,Son 2 yılda üretim artışlarına rağmen üretiminin tüketimi karşılama oranı yüzde 60’larda kalmıştır.Ne yazık ki aradaki fark ithalatla karşılamakta, ithalata da milyarlarca dolar ödenmektedir. Bu nedenle pamuk üretimimizin artırılması önem arz etmektedir. İthalatın önüne geçilmesinin tek yolu pamuk üreticimizi desteklemektedir.Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir.Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının konuları arasında pamuk ilk sıralarda yer almaktadır. Gerçekleşen bu ticari savaş, büyük bir algı bozukluluğuna neden olmuştur. Ülkemizde olduğu gibi diğer bazı ülke çiftçilerinin de beklenmeyen bu fiyat düşüşüne hazırlıksız yakalandığı ve artış bekledikleri belirtilmektedir. Alıcılarda fiyatların dengelenmesi için bekleyiştedir. Açıklanmayan ancak yüksek olacağı beklenen devir stoklarının, pamuk fiyatlarının artışını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca bu yıl iklim koşullarının birçok ülkede iyi gitmesinin pamukta rekolte artışına sebep olacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Tüm bu sebepler pamuk fiyatlarının düşmesine, fiyat belirsizliğinin yaşanmasına neden olmaktadır. Henüz ülkemizde hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun Kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira, Ege Bölgesinde  3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş , Çukurova Bölgesinde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olduğu görülmektedir.
Gübrede yaklaşık  %60,elektrikte %70’in üzerinde artış olmuş, zirai ilaçta ise artış oranı %100’ü aştı.
Eyüpoğlu, Bildiğiniz üzere, bu yıl ekimin gerçekleştirdiği nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranlarda artışlar yaşanmıştır. Gübrede yaklaşık  %60,elektrikte %70’in üzerinde artış olmuş, zirai ilaçta ise artış oranı %100’ü aşmıştır. Üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir. Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde, dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş üreticilerimizi endişelendirmektedir. Böylelikle maliyetlerin bu denli yüksek olduğu günümüzde çiftçimizin alın teri olan pamuğun 4 lira 50 kuruş üzerinden satışı gerçekleşmelidir. Bu nedenle ; Tarım girdilerinin düşürülmesi,  DEDAŞ’ın çiftçiyi bezdiren keyfi uygulamalarından vazgeçmesi gerekmektedir.
2019 yılı Destekleme Tebliği biran evvel açıklanmalıdır.
Eyüboğlu ,Pamuk primlerinde gerekli düzenleme biran evvel yapılmalı, prim kilogramda en az 1 lira 20 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin hemen ödenmelidir. Üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kg. kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesi teşvik edilmelidir.  Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkâr bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi tarım satış kooperatiflerinin devreye girmesi üreticimizin pamuk fiyatında önünü görebilmesi ve piyasanın düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25’i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir. Borsada korbeylerde fiyat oluşmamakta, üretici ürününü satacağı fiyat hakkında bilgi sahibi olamamaktadır. Bu nedenle gerekli mevzuat değişikliği yapılmalı, ticaret borsalarında denetimler artırılmalıdır.Ham bez  ithalatı önlenmelidir.Pamukta üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız hemen bütün taraflar çok fazla gelir elde edebilir. Yeter ki hakça bir düzen kurulsun, sorunlarımız çözülsün. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan pamuk hasadının başta üreticimiz olmak üzere bütün taraflar açısından bereketli geçmesini diliyor, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum