Fethiye Güler

Fethiye Güler

İfade alma yönetmeliğindeki değişiklik

22 Temmuz 2022 - 11:43

Demokrasi ve insan hakları açısından önemli olan ifade alma yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı.Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğiyle, kollukta ifade alma sırasında müdafii olan avukatların beyanları da ifade alma tutanağında yer alacak şekilde düzenlendi.Bilindiği gibi Yönetmeliğin 23'ncü maddesinde yer alan “Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” hükmü değiştirilerek, "Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme vesilesiyle, kollukta ifade alınırken avukatların beyanları da tutanakta yer alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin ekinde yer alan 'ifade alma tutanağı'nın örneği de değiştirilerek örnek tutanağa 'müdafiden soruldu' kısmı eklenmiş oldu.Adalet Bakanlığının, yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı, “Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" kararı doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi için tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı belirtiliyor.Bu değişiklik önemli bir olay. Hür iradesi ile ifade verilme ve avukatın beyanının yani itiraz ve yanlışlıklar ifadede yer almış olacak.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum