İmam Hüseyin Savaş

İmam Hüseyin Savaş

Bütün Türkler Kardeştir

17 Temmuz 2020 - 11:59

Bölgede “güç” olma hayaliyle yanıp tutuşan Rusya, 1928 yılında Ermeni nüfusunun sadece % 18 olduğu Erivan’a İran Ermenilerini ve Osmanlı topraklarından gelen Ermenileri de yerleştirerek 20. Yüzyılın başlarında Erivan’daki Ermeni nüfusunu % 70’lere kadar çıkarmıştır.

Rus destekli Ermeni çetelerinin baskıları sonucu Erivan’da yaşan diğer milletlere mensup ailelerin şehri terk etmeleriyle sayısal üstünlük tamamen Ermenilere geçmiştir. 1917 devriminden sonra, 28 Mayıs 1918’de Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Rusya, Türk sınırını illegal bir şekilde kontrol etmek ve maşa olarak kullanmak üzere tarih boyunca Ermenilere desteğini hiç esirgememiştir. Ruslardan aldıkları destek sayesinde Ermeni tarihi kanlı katliamlarla dolmuştur.

Bu katliamların kurbanı her zaman Türkler olmuştur.

1804’de Gence’de Rus İmparatorluk Ordusu himayesindeki Ermeniler 7.000 Türk’ü katletmişlerdir.

1905-1907 yılları arasında Ermeniler, Bakü, Gence, Nahçivan ve Şuşa şehirlerinde ortalama 5.000 Türk’ü katletmişlerdir.

1918’de Ruslar ve Ermeniler, Bakü’de 12.000 Türk’ü katletmişlerdir.

1990’da Ruslar ve Ermeniler, Bakü’de 137 Türk’ü katletmişlerdir.

1992’de Ermeni çeteleri, Malıbeyli, Kuşçular ve Şuşa’da 50 Türk’ü katletmişlerdir.

1992’de Ermeni çeteleri, Karadağ ve Hocavend’de 90 Türk’ü katletmişlerdir.

1992’de Rus ordusu destekli Ermeni çeteciler, Hocalı’da 613 Türk’ü katletmişlerdir.

Ermenilerin Anadolu’da yaptıkları katliamlar içinde en acımasız ve hayasız olanı da hiç şüphesiz Van Gölündeki Akdamar Adası ve Akdamar Ermeni Kilisesinde yapılandır.

1970-1984 yılları arasında Türk diplomatlarına musallat olan özel yetiştirilmiş Ermeni suikastçılar, dünyanın birçok ülkesinde görevi başındaki 31’i diplomat olmak üzere 77 Türk vatandaşını katletmişlerdir.

Ermeni namlularından çıkan Rus menşeli mermilerle bu kadar Türk can vermişken bizim Ermeni ile dost olmamız beklenemediği gibi Ermenilerin de bizlere karşı sevgi beslemeyecekleri tarihi bir gerçektir.

Nitekim, kudurmuş Ermeniler yeniden Türk milletine saldırdılar…

Azerbaycan, Türkiye’den ayrı bir devlet olabilir ama ayrı bir millet değildir. Azerbaycan Türklerinin de Türkiye Türklerinin de damarlarında dolaşan kan Türk kanıdır.

Tarih boyunca Türk kanı dökmeye yeltenmiş olan bütün milletler kendi kanlarında boğulmuşlardır.

Bugünlerde Azerbaycan ordusuyla Ermenistan arasında devam eden savaş sadece Azerbaycan’ın savaşı değil, bütün Türk milletinin savaşıdır.

Bu savaşta Türkiye, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan vatandaşı olan bütün Türklerin gönlü Azerbaycan’dan yana olmakla birlikte şu an imkan verilse hemen cepheye koşacak yüzbinlerce Türk evladı çıkacaktır.

Ancak fert olarak verilecek destek sadece moral desteği olacaktır. Cephedeki soydaşlarımızın moralden ziyade fiziki ve diplomatik desteğe ihtiyacı vardır. Bu kapsamda Türk devletlerinin bir araya gelip ortak bir açıklama ile Ermenilere uygulanacak yaptırımları açıklamaları ve bütün dünyaya “devletleri ayrı olsa da Türklerin kardeş olduklarını” ispat etmeleri gerekmektedir.

  Ermenilerin bugüne kadar Türk milletine yaptıkları bütün katliamların, bütün saldırıların, bütün alçaklıkların hesabının sorulması için elimize tarihi bir fırsat geçmiştir. Ermenistan’da elinde silah olan, namlusunu Türk’e çeviren kaç kişi varsa hepsi o topraklara gömülmelidir. Zafer Türk’ün olmalıdır, Turan yolunda önümüze çıkan her engel yok edilmelidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum