İmam Hüseyin Savaş

İmam Hüseyin Savaş

Savaş Türk'ün Düğünüdür

30 Eylül 2020 - 17:50

Tarih boyunca Rusların desteğini arkasına almak suretiyle kurduğu örgütler vasıtasıyla Türk milletine saldıran Ermeniler’in yine budanma vakti gelmiştir.

Türk toprağı olan Karabağ’da yaptıkları katliam ve işgalin üzerinden çeyrek asır geçtiği halde, bu işgal konusu ne zaman açılsa dünyadaki bütün Türk düşmanları Ermenilerden yana tavır koymuştur. Hatta çok acı bir şekilde (ağacın kurdu içinde olur misali) bizim gibi görünüp de bizden olmayan içimizdeki hainler de Ermeni yalanlarının savunucusu olmuşlardır.

Turan coğrafyasında, hatta dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerde bugünlerde bir sevinç havası hakim… Çünkü öz be öz gardaşlarımız olan Azerbaycan Türkleri işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere, Ermeni itlafına başlamışlardır.

Savaş, bir milletin kader anıdır. İki tarafın savaşı halinde çevrelerinde bulunan herkes safını belli etmek zorundadır. Azerbaycan ile ermenilerin savaşında Türkiye olarak bizim tarafımızı belirleme lüksümüz yoktur. Çünkü bir taraf öz gardaşımız diğer taraf ise ezeli ve ebedi düşmanımızdır. Haliyle bize düşen destek açıklaması yapmak değil bizzat cephede tetik çekmektir.

Türkiye’de siyasi görüşü ve oy verdiği parti farklı olsa da her vatandaşımızın kalbi yiğit Azerbaycan savaşçılarının “Allah, Allah” nidalarında atmaktadır. Günde beş vakit namazdan sonra, gece teheccüd namazlarından sonra değil; tarlasında traktörün üstünde, uçağında korpitte, manavında tezgahın başında, fabrikalarda, teknelerde, inşaatlarda, şantiyelerde, ağıllarda, mutfaklarda, hastanelerde, kadın, erkek, çocuk milyonlarca Türk evladı Azerbaycan için dua etmektedir.

TBMM’ndeki siyasi partilerin hepsi ortak açıklama yaparak Azerbaycan’a olan desteklerini belirttiler, Ermenileri tel’in ettiler. Mecliste olan fakat terör örgütü ile bağlantısı herkesçe bilinen bir parti bizleri şaşırtmadı ve bugünlerde sesi soluğu çıkmıyor. Her zaman ve her yerde insan haklarından, ezilenlerden, sömürülenlerden bahsetmeyi görev kabul eden HDP birdenbire sessizliğe büründü. Hani insan hakları, hani özgürlük… Toprakları işgal edilen Azerbaycan’a meşru müdafaa hakkını tanımayan ve bu yolda kendisine desteğini açıkça göstermeyen kişi, kurum veya devlet kim olursa olsun bundan sonra bizim nazarımızda terör devleti Ermenistan’ın yanındadır… Ve terör devletinin yanında olan herkes de bizim için terörist hükmündedir. Yeri, zamanı geldiğinde bu teröristlere gerektiği şekilde muamele edilmek üzere milli hafızaya not düşülmüştür.

Kainatın efendisi olan Hz. Muhammed (SAV) gönderdiği mektubu mübarek mektubu yırtacak kadar küstahlaşabilen Perslerin de her zaman olduğu gibi yine Türklük karşıtı, Rus ve Ermeni yanlısı duruşunu da notlarımız arasına aldık…

İran bu duruşuyla kendi ayağına sıkmıştır. Çünkü Azerbaycan’ın güney kısmının İran sınırları içinde olduğu hepimizin malumudur. Güney Azerbaycan’da yaşayan Türk nüfus 25 milyon civarındadır… İran Ermenilerden yana tavır koyarak ilk başta kendi vatandaşı olan 25 milyon Müslüman Türk’ü karşısına almıştır. Yıllardır hürriyetlerinden mahrum ettiği bu insanların kin ve nefretini bir kat daha artırmıştır. Er geç bu kin ve nefret İran’ı boğacaktır.

Kısacası içeride ve dışarıda saflar netleşmiştir. Dost-düşman, hain-gafil belli olmuştur…

Bu arada Suriye’de oynanan oyun da umarım daha iyi anlaşılmıştır. Suriye’de silahlar patlamaya başlar başlamaz Suriyeliler ülkelerini terk edip, yakın zamanda temizlenen mayınlı arazilerden Türkiye’ye geçmişlerdi ya, “güya” bırakıp kaçmışlardı ya… Terk ettikleri köylere şehirlere terör örgütleri yerleşmişti ya, işte yıllardır yazdığımız, anlattığımız bu gerçekte artık görülmelidir.

Azerbaycan Türkleri savaştan kaçmamıştır, savaşa koşarak gitmiştir. Çünkü savaş Türk için düğündür, toydur. İşte bu yüzden gardaşlarımız güle oynaya cepheye koşmaktadır.

Başta Ermeni, Rus ve İran olmak üzere bütün dünya bilmelidir ki; Karabağ konusunda artık söz bitmiştir… Silahlar çekilmiştir… Bundan sonra mermiler konuşacaktır.

Bugün dualarımızla, yarın ihtiyaç halinde kanımızla, canımızla Azerbaycan’ın yanında olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum