Mehmet Bakay

Mehmet Bakay

Anız yakımı ve çiftçiler

07 Haziran 2022 - 14:08

Şanlıurfa’da Anız yakılmaması ile ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği  gerekse Tarımsal kuruluşlar anız yakmanın zararlarını belirtiyorlar. Muhtarlara konu iletiliyor. Anız yakanlara idari para cezası da veriliyordu. Ancak yine de çiftçiler bu uygulamadan vazgeçmiyor. Tarım uzmanları toprağın sürülmeden ekimi ile ilgili görüşlerini açıklıyorlar. Ancak bunun uygulanması için Tarım kuruluşlarının ortak hareket etmesi mümkündür. Anız yangınlarının son bulması için çiftçilere alternatif öneriler sunulması, doğrudan ekim teknolojisi gibi var olan uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor.  Toprağın sürülmeden ekim yapılmasını sağlayan anıza doğrudan ekim yöntemi yaygınlaştırılmalı, Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu yöntemle, kullanılan girdilerden tasarruf etmenin de mümkün belirtiliyor. Anıza doğrudan ekim, verimlilik ve karlılığı artırmakta, çevreyi koruyor. Doğrudan ekimde geleneksel uygulamalardan farklı olarak hasattan sonra yeniden ekime kadar herhangi bir toprak işleme yapılmaz ve ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine işlem yapabilen özel mibzerler ile gerçekleştirilir. Geleneksel uygulamada tarlanın sürümü, ikileme, üçleme, tohum ekimi gibi işlemler akaryakıt sarfiyatına yol açmaktadır. Anıza doğrudan ekim yöntemi ile tek bir işlem yapılmakta bu sayede yakıt masrafı da azalmaktadır. Bu yöntem erozyonu da büyük oranda engellemektedir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım il müdürlüğünce desteklenecek projeler ile Ziraat Odaları bünyesinde oluşturulacak makine parklarında anıza doğrudan ekim yapabilen mibzerler yer alabilir ve çiftçilerin hizmetine sunulabilir. Anız yakmanın engellenmesi ile milli servet korunmuş olur.Bu günlerde anız yakmanın yaygınlaşmaması için ilgili kuruluşlar tekrar çiftçileri uyardı. Ancak, uyarılara aldırış eden var mı ?
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum