Mehmet Bakay

Mehmet Bakay

ekonomik -ailevi sorunlar ve intiharlar

22 Eylül 2022 - 18:04

Ekonomik neden ve aile sorunları nedeni ile günümüzde intiharlar dikkat çekiyor.TÜİK verilerine göre , Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88'e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti. İntihar vakaları TÜİK verilerine göre Şanlıurfa da 2013 yılında 23 kişi,,2004 yılın da 39 kişi, 2005 yılında 30 kişi , 2006 yılın da 58 kişi ,2007 yılın da 57 kişi ,2008 yılında 69 kişi , 2009 yılında 45 kişi , 2010 yılında 46 kişi intihar etti. 2013 yılında 61, 2014 yılında 58, 2015 yılında 65, 2016 yılında 42, 2017 yılında 61 ve 2018 yılında ise 56 kişi intihar etti. İntihar edenlerin tercih ettiği yöntemlerin başında ateşli silah kullanarak intihar yöntemi geliyor. İntihar edenlerin yüzde 44,3’ü ateşli silah kullanarak, yüzde 39,3'ü asarak, yüzde 8,2'si yüksekten atlayarak, yüzde 3,3'ü suya atlayarak, yüzde 1,6'sı kimyevi madde kullanarak, yüzde 3,3'ü ise diğer yöntemleri seçiyor.Şanlıurfa’da intihar sayıları diğer illere göre düşüktür. Bir dönem Şanlıurfa’da genç kızların intihar ettiklerini görüyorduk. Şimdi intihar vakalarının büyük bölümü ise maddi imkansızları ve tefeci ve borç batağına düşenleri yoğunluklu olarak oluyor. İntiharların birde büyük bölümü ise 15-24 yaş ile 25-30 yaş arasın da oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir davranış bozukluluğu olan intiharların aynı zamanda insanlık tarihi kadar da eski bir reddedilişçi ve kabul edilmezliği vardır. Asırlar boyunca toplumlar intihara hoş gözle bakmamış ve hiçbir dinde de kabul görülmemiştir. İntihar girişimleri de sosyal bir çığlık veya basit bir olay olarak kabul edilecek kadar karışıktır. Tek bir nedene bağlanamayacağı gibi onun da tek bir çözüm yolu da yoktur.  Kişileri intihara sürükleyen birçok sorun olabileceği gibi intihar edenin kararı o yönde ise intihar için her şey bahane sayılabilir. Günümüzde ekonomik geçimsizlik ve birçok nedenler intihar nedenleri arasındadır.
2021 ve 2022 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile kamuoyuna yansıyan intihar vakaları mevcut, Şanlıurfa’daki intiharların araştırılması için bu yıl TBMM’de önerge de  verilmişti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum