Mehmet Kamil GÜLER

Mehmet Kamil GÜLER

    Ahlak kuralları ve Tik tok

18 Mayıs 2022 - 12:03

Türkiye’de ve yaşadığımız Şanlıurfa’da Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılıyor mu ? Milli ve Manevi Değerler; Toplumun geleceğine yön veren; din, dil, tarih, kültür, örf adet, gelenek ve göreneklerdir. Bir milletin değerler yargısı onun kendi kimliğini ortaya koyan hususlardır. Sosyolojik tanımlama açısından değerler, bir milletin veya toplumun fertlerinin, oluşturmuş olduğu modellerin, hedeflerinin ve amaçların bir başka sosyo-kültürel olgularla önemliliklerini ölçmeye yarayan ölçütler demektir. Bir başka ifade ile değerler, bir inanç olması bakımından dünyanın belli bir kısmıyla ilgili algı, duygu ve bilgilerimizin bir bileşimidir. Manevi değerler, kişinin gideceği yönü belirleyen pusulalardır. Ne giydiği, nerede yaşadığı, kiminle evleneceği, yaşamak için ne yaptığına kadar her şey maddi veya manevi değerlerin etkisindedir. Kısaca denilebilir ki toplumdaki fertlerin neleri yapıp, neleri yapmaması gerektiğini söyleyen de bunu toplumun içersinde dillendiren sözlü ve sözsüz iletişimi de bu değer yargıları sağlar. Bir milletin devamı millî ve manevî değerlerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Çünkü bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamalarını sağlamaktadır. Millî ve manevî değerlerine sahip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip kültürel değerlerini kaybeden toplumlar tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Bu yüzden, bir toplumu içten yıkmak isteyenler; dinî ve millî değerlerini yok etmeye, örf, adet ve geleneklerini unutturmaya çalışmaktadırlar.Milli ve manevi değerlerimizdir.
Kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve  bilgilere göre ; Sosyal medyada paylaşımlara bakıldığında gençlerin kadınlığa özentisi almış başını gitmiş, bunlar kadın kılığına girip şarkı söylüyorlar. Engelleme ve dışlamayı bırakın  ilgi de görüyorlar. bunları görüp bu şekilde para kazanmaları ile  ise özenenler de çoğalıyor. 4-5 milyon sığınmacı ve göçmenin barındığı Türkiye’de işsizlikten dolayı uyuşturucu, fuhuş ve gayri ahlaki davranışlar milli ve manevi değerlerimizi bozuyor. Türkiye’de olduğu gibi bu Şanlıurfa’da milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız için Hükümetin bu gibi yabancı menşeli toplumun ahlakını bozan yayınları engellemelidir.
Çin menşeili sosyal medya uygulaması TİK TOK ülkelerin ahlak kurullarını bozması nedeni ile Hindistan ,Pakistan, Endonezya, Bangladeş’de TikTok'u engellendi.Türkiye’nin kısa sürede tedbir almadığı takdirde gençliğimiz elden gidecek.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum