Reklam

Resmi ilan ücretleri arttı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi ilan fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar"ı Resmi Gazetenin 02 Ocak 2019 tarih ve 30996 sayılı sayısında yayımlandı.

Resmi ilan ücretleri arttı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi ilan fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar"ı Resmi Gazetenin 02 Ocak 2019 tarih ve 30996 sayılı sayısında yayımlandı.

Resmi ilan ücretleri arttı.
05 Ocak 2020 - 17:12

2019 yılında yerel gazetelere verilen ilan bedeli 1 santimi 15 lira iken 17.00 liraya yükseldi. artış yüzde 13,3 oldu.

Resmi Gazetede yayınlanan basın ilan kurumu kararına göre ;İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılması zorunlu olacak.

Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 9 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması, zorunlu olacak.

Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 10 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması, zorunlu olacak. Sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dâhil edilecek.

Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dâhil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunlu olacak.

Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin ilan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri, olacak şekilde yapılması gerekiyor.

Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanacak.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 17 Türk Lirası olup, bu yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 47 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değil.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumu'nun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

 

 

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerin peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecekler.

Bu tarife, Resmi Gazete’de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Bilindiği gibi 2019 yılında Resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 15 Türk Lirası olarak ücretlendirilmiş,Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 45 Türk lirası olarak belirlenmişti.Böylece 2019 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 20, diğer gazeteler için ise yüzde 12,50 artış sağlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum