Şanlıurfa Valiliği inden şeffaflık uyarısı

Şanlıurfa Valiliği ; Kanunda açıkça belirtilen haller haricinde doğrudan temin yöntemine gidilmemesi, yapılacak olan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi istedi.

Şanlıurfa Valiliği inden şeffaflık uyarısı

Şanlıurfa Valiliği ; Kanunda açıkça belirtilen haller haricinde doğrudan temin yöntemine gidilmemesi, yapılacak olan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi istedi.

Şanlıurfa Valiliği inden şeffaflık uyarısı
01 Aralık 2020 - 16:49

Şanlıurfa Valiliğince  tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda ; kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun 2. Maddesinde belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.
    Aynı kanunun 2. Maddesi  ile belirtilen hallerde ise idarelerin ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın ve teminat almaksızın doğrudan temini usulüne başvurabilir: ancak ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın parasal sınırın altında kalacak şekilde adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kalemlere gruplara bölünerek parçalamak suretiyle doğrudan temin yoluna gidilmesi  durumunda görevlilerin adli ve idari sorumluluğu olduğu bilinmelidir.
       Bu kapsamda: ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması, kamu zararı oluşmaması ve şeffaflık ilkesi gereği ihale usulü ile yapılması gereken alımların Kanunda açıkça belirtilen haller haricinde doğrudan temin yöntemine gidilmemesi, yapılacak olan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi, Kanuna aykırı işlem tesis eden görevliler hakkında yasal işlem başlatılarak uygulamada herhangi  bir aksaklığa meydan verilmemesi  hususunda  Gereğini rica ederim. denildi.
               Resmi kurumların ihale ilanlarını Şanlıurfa'da Basın ilan kurumu Şube Müdürlüğüne gönderiyor. İlanlar yerel gazetelerde ve resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. Ayrıca, Basın ilan Kurumunun da resmi internet sitesinde yayınlanıyor. ihalelerde geneliş kesimlere duyurulmuş oluyor. ihaleye fazla katılım olması ile rakabet oluyor ve kamu kazanıyor.
(Haber Kamil Güler)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum