Ramazan Güneş

Ramazan Güneş

Vezir ve Sadrazam (Vezir-i Azam) -1-

26 Eylül 2021 - 17:47

Vezirlik makamı; hükümdardan sonra gelen devletin ikinci yetkili kişisidir.Bütün Müslüman devletlerinde var olan, divan’ın yetkilisi olan kişidir.
Müslüman devletleri; vezirlik makamını  sasani devletinden almışlardır.Vezirlik kelime olarak Farsça’dan alındığı, fakat daha sonra Araplaştığı tahmin edilmektedir. İkinci görüş, Araplara ait bir kurum olduğu, Arapların kabile  yönetiminde kullandıkları ifade edilmiştir. Hz. Ebubekir’in halifeliği döneminde bazı sahabelere (muhtar es sakufi, Ziyat b. Ebih) vezirlik ünvanı verilmiştir.
En yüksek mülkiye rutbesine ulaşmış, hükümdar vekili ve onun yükünü üzerine almış, mülkün idaresindeki fikir ve tedbir ile medeb ve yardım eden kişidir. “vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınmış olsa halkın sığınacağı demektir.Büyük düstür sahibi veya  mühür sahibi kabul edilir. Muavin ve muin, yardım eden munalarına da gelir. Arapça kökenli “Vezar”, “Vizr” ve “Ezr” kökünden türemiştir.
Üçüncü görüş, hilafetin ,emevilerden; Abbasilere geçmesinde devlet teşkilatlanmasında İran’ın etkisi olduğu için bu kurumun sasani kökenli olduğu ifade edilmiştir.
Goitein ise; Vezirliğin rap kabile geleneğinde yardım eden
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum