Ahmet Zeki GÜLER

Ahmet Zeki GÜLER

Ahilik gelecek nesillere aktarılmalı

19 Mayıs 2019 - 08:34

 Ahilik geleneği Osmanlı devletinin yıkılması ile etkinliğini bitirmiş ancak günümüze kadar bazı yönlerini gelecek kuşaklara aktarmıştır. Anadolu’da birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddî, manevî tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilâtlanan sivil toplum kuruluşu olan  Ahiliğin teşkilât yönünü yoğun bir şekilde karşılaştıkları Ahi birlikleri islam ülkelerinde de yaygınlaştı.  Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran, Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğmuştur (1171). Hoy, Türkiye’nin doğu sınırından 60 km  uzaklıkta ve “Sultan Tuğrul” zamanından beri Türkler’in meskûn olduğu bir bölgedir. Ahi Evran’ın asıl adı “Nasırüddin Mahmud el Hoyi” olarak kayıtlara geçmiştir. Ahi Evran ilk eğitimini Azerbeycan’da doğum yeri olan Hoy kasabasında aldıktan sonra, Maveraünnehir bölgesinde Horosan’a giderek orada ünlü âlimlerden “Fahreddin Râzi” (1149-1209) ve hükemadan, Felsefe ve Kur’an-ı Kerim tefsirlerini öğrendi. Şanlıurfa’da tarihi çarşılarda halen yaşlı esnaflar var. Halen saban dua ile işe başlamaları ahilik geleneğinin güzel yönlerinden birini yaşatmaktadır. Ancak diğer kuralları artık kalmamıştır. Eğitim ve öğretimin 8 yıla çıkması ile esnafa giden çırakların azalması ile geleceğimiz olan çocuklara kültürümüzü ve el sanatlarımızı maalesef öğretemiyoruz. Bu nesilden sonra bir çok meslek tarihi kavuşacaktır. Bu nedenle esnafın çırak ihtayıcının karşılanması ile sanatlar gelecek nesillere aktarılabilir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum