Mustafa Güler

Mustafa Güler

Buluntu Hoca ve varisleri

08 Mart 2022 - 11:09


Şanlıurfa’nın kalbi konumunda bulunan Halilürrahman Gölü ve çevresinde yapılacak düzenlemeler öncesi, Buluntu Hoca Külliyesi olarak da bilinen Halilürrahman Medresesi’nde hisseleri bulunan aileler ile görüştü. Mülkiyet hakları bulunan Nermin Yetkin, Atiye Aksoy, Adile Buluntu Akkuş, Hatice Yetkin, Nejla  Hamevioğlu, Ayişe Berrin Alaybeyi, Hatice Hiclal Tütüncü, Ahmet Hakkın Ergüven, Abdulkadir Hatipoğlu ve Abdulkadir Buluntu paylarını hibe ettiler.
          Buluntu Hoca; urfa'nın yetiştirmiş olduğu devrinin en büyük din âlimlerindendir. 1868 yılında Urfa’da doğdu. Buluntuzade Ahmed Efendi’nin oğludur. Daha ziyade halk arasında “Buluntu Hoca" diye tanınmıştır.İlk hocası Hacı Mustafa Hafız Efendi’dir. Sonra da Hacı Ramazan Hafız Efendi’den Miftahizade Hasan Açanal ile birlikte ders aldı.Daha sonra Suriye’ye giderek 10 yıl boyunca orada kalıp, ilim derslerini ilerletti. Arapça ve İbranice dillerini biliyordu. Ölümünden 15 yıl önce torunlarından Nejat Ergüven’den yeni Türk alfabesini öğrenmek istediğini ve öğrendiği bilinmektedir.Suriye’den geldikten sonra medrese tahsilini tamamlamış, daha sonra amcası kızı İslim hanımla hayatlarını birleştirdi. 5 kızı ve 3 oğlu bu evlilikten dünyaya gelmiş, oğullarından birisi Çanakkale’de şehit düşmüştür. Diğer oğlu ise Suriye’de kuyuya düşmüş, 3’uncu oğlu ise kervanda hastalanıp hayatını kaybetmiştir.Buluntu Hoca, Halil’ü Rahman medresesinde yıllarca ders vermiştir. Arap Hoca ve Zeki Hoca gibi birçok kişiye ders vererek onları yetiştirmiştir. Kendisine müftülük teklif edildiğinde yükünün ağır olduğunu söyleyerek kabul etmemiştir. Saraçzade Abbas Vasık Efendi'den ders aldığını söylemiştir. Osmanlı Devleti zamanında Boybeyi olan soyadı Cumhuriyet devrinde Buluntu olarak tescil edildi. 24.11.1967 yılında vefat edip cenazesi Halilürrahman gölünün güney tarafında bulunan Halilürrahman Camii haziresine defnedilmiştir.Halîlürrahman Medresesi, 1871 yılında Urfa Evkaf Müdürü Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır.Halil-ür Rahman Camii' nin doğusuna bitişik küçük bir mezarlıktır. İçersinde, Şazeli Şeyhi Ali Dede ve Urfalı alim "Buluntu Hoca" nın (Abdurrahman Buluntu Efendi) türbeleri ile Osmanlı dönemine ait mezarlar bulunmaktadır.Ayrıca bu mezarlıkta Urfalı alim ve evliyalardan Miftahizâde Abdurrahman Efendi, Miftahizâde Hacı Muhammed Efendi, Müderris Muhammed Efendi, Hacı Hafız Mustafa Efendi' nin mezarları yer almaktadır.
            Mirasları Buluntu hoca’ya yakışanı yapmış ve gayrimunkulleri Valiliğe bağışlamıştır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum