İmam Hüseyin Savaş

İmam Hüseyin Savaş

Oğuz Kağan’ın Türklük Duası

10 Ocak 2017 - 18:24

Mensubu olmakla her zaman gurur duyduğumuz Türk milletinin tarihi dünya tarihi kadar eskidir ve Türk milletinin bir diğer özelliği de tarih boyunca hiç devletsiz kalmamasıdır. Hile ve desise ile Çinlilere esir düştükleri dönemlerden birinde Çin İmparatoru “Sakın zindanda ikiden fazla Türkü aynı hücre atmayın, üç Türk biraraya gelince devlet kurarlar” diyerek korkusunu itiraf etmiştir.

Dünyanın İslamiyetle şereflenmesinden asırlar önce, M.Ö. 234 yılında dünyaya gelen Oğuz Kağan (Mete) ile birlikte Türk tarihi yeniden şekillenmiştir. Büyük Hun İmparatorluğunu kuran Oğuz Kağan aynı zamanda dünyanın ilk düzenli ordusunu teşekkül ettirerek, orduda emir komuta zincirini (Hıyarerşik yapıyı) geliştirmiştir. Doğumundan itibaren birçok mucizeler gösteren Oğuz Kağan, dünya üzerindeki milletlerin çoğunluğunun putlara taptığı dönemde Tanrıya olan inancını ilan etmiş ve puta tapanlara hiçbir zaman acımamıştır. 116 yıllık hükümdarlığının 75 yılını savaş meydanlarında geçiren ve Türk töresini disiplin, adalet, ahlak ve millete hizmet esası üzerine inşaa eden Oğuz Kağanın aşağıda okuyacağınız “Türklük Duası”na buyurun hep birlikte “amin” diyelim;

Ulu Tanrım

Sen Türkü ve Türk Yurtlarını koru!..

Düşman şerrinden sakla! Türk’ü yiğitlikte daim et! Türk’ü erlik davasıyla yaşat! Türk’ü gerçekçi yap! Türk’ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel Türk’lük sevgisini koy! Türk’ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat! Türk’e zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin! Türk’ü faal, cevval edersin. Türk’e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!

Ulu Tanrım,

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; Türk’e bunları ver! Türk’ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret! Türk’e benlik, hem de yüksek bir benlik ver! Türk nefsine itimat sahibi olsun! Türk’ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasın! Daima soğuk kanlı olsun! Türk’ü her milletten cesur yarat! Türk öç almayı asla unutmasın.

Ulu Tanrım,

Namussuz bir tek Türk yaratacağına, dünyayı yık daha iyi! Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak et! Türk herşeyi mukayese etsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun! Dönek Türk yaratma! Türk’leri maymun iştahlı yapma! Türk daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın!

Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, Tanrım, sen Türk’ü çalışkan et! Türk’ün ömrü çalışma ile geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı adet etsin! Tembel Türk’ü hemen öldür! Türk’e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca Türk’ün önünde durulmaz! Milli büyüklügün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan Türkleri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl!

Tanrım, Türkleri sen kendi elinle birleştir ve herseyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! Türk’ü töresine sadık kıl, Tanrı! Türk budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

Ulu Tanrım,

Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et! Bir sey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!

Ulu Tanrım,

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur: Türk’ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru! Türk’e kötü para hırsı verme! Dalkavukları yok et!

Ulu Tanrım

Türk aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! Türk toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen Türk’e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

Acunu (Dünya) yaratan güzel Tanrım,

Türk’e insaniyetten evvel Türk milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar.

Tanrım, Türk’e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti Türk yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetin Türklük aşkı olduğunu Türk’e öğret!

Tanrım,

Türkçe konuşulan, Türk’e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk’ün hükmü altında bırak !

Amin!

YORUMLAR

  • 0 Yorum