Mehmet Recep Uğur

Mehmet Recep Uğur

BEKLEDİĞİMİZ

07 Haziran 2018 - 13:17

Bazı şeyleri 24 Haziran' dan sonra yazmayı düşünüyordum ama istekler üzerine bir de konjonktüre göre kelam etmemiş olmak için detaylarına yine seçim sonrası değinmek üzere bazı temel konulara şimdiden değinmenin daha doğru olacağını düşündüm.      Yeni hükümet sisteminin uygulanacağı önemli bir seçim arafesindeyiz. Yeni sistemin altının iyi doldurulması gerektiği, sistemi tamamlayacak kanunların hassas bir şekilde tamamlanması halinde ülkemiz için hayırlı sonuçlar getireceğini zaman zaman söylüyor, muhalefetin seçimi kazanması halinde eski sisteme dönüşle ilgili düşüncelerini doğru bulmadığımı tekrar söylemek istiyorum en baştan. Yeni sistem daha seçime giderken bile kendiliğinden sistemin gereği sosyolojik bir toparlanma getiriyor kanaatimce. Kendi içinde bir sosyal toparlanma, hoşgörü, anlayış, denetleme sistemi içeriyor sistem ve ben insanımız açısından bu kazanımları önemli buluyorum.        Siyaset sahnesine baktığımızda siyasi yönü belli uç seçmen dışında sağduyulu vatandaşların bir bölümünde devam diyenlerin de tamam diyenler de olduğunu ancak oy verecekleri yerlerde beklentilerine kalben tam cevap bulamadıklarını görüyoruz.Tamam diyenlerin büyük bir bölümünün bazı bariz hataları kabullenmeyerek değişimden yana olduklarını ancak alternatif adres bulamadıklarını, düşündükleri bir siyasi adres varsa bile orayı da yetersiz gördüklerini görüyoruz. Devam diyenlerin bir bölümününde de bu böyle olmaz diye itiraz ettikleri konular olduğunu görüyoruz. Durum bu iken; ülkenin birlik beraberliğine kasteden güvenlik sorunları, terör tehdidi, ekonomik sıkıntılar, adalet ve hukuk beklentileri gibi sorunları sayarsak tüm bu sorunların ortak çözüm adresi olarak tekrar Ak Parti ön plana çıkıyor vatandaşın gözünde. Çünkü vatandaş muhalefette adalet ve hukuk beklentisi ihtimali olabilecek bir siyasi adresi terör ve güvenlik algısı olarak eksik görebiliyor veya ekonomik sorunları çözmede yetersiz ve donanımsız görebiliyor gördüğümüz kadarıyla. Esas değinmek istediğim Ak Parti için üzücü olan ise ekonomik sorunların çözümünde veya adalet ve hukuk arayışlarında artık Ak Parti'nin devrimci ve yeniden düzenleyici bir adres olarak değil de diğer sistem partileri gibi görülmeye başlanması, bundan önceki dönemlerde de bu tip sorunlar olmuyormuydu, bu tip sorunlar vardı genellemesine tabi tutulmasıdır maalesef.        Ak Parti' nin siyasi kadrolarına baktığımızda halen devrimci, mevcut suistimale ve ranta dayalı devlet yapısıyla mücadele etmek isteyen, kokuşmuşluğa dur demek isteyen kadrolar olduğu gibi; mevcut düzen içerisinde kendine rol kapmak isteyen, rant sağlamak isteyen, mevcut sistemden faydalanmak isteyenlerin de var olduğunu söylememiz de gayet mümkün.Genel duruma baktığımızda şimdiye kadar atılan devrim niteliğinde hizmetlere ve alternatifsizliğine rağmen bu seçim ortalama seçmen nezdinde bazı şeylere rağmen Ak Parti'ye destek olunan bir seçim olarak algılanmalıdır kanaatimce. Ak Parti' den beklenen ise  seçimleri alması halinde yeni hükümet sistemi sayesinde devrimci bir zihniyet ve yeniden yapılanma anlayışı ile devlet yapısı içerisindeki tüm hatalarla yüzleşerek, başta hak, adalet, hukuk arayışları, israfla, savurganlıkla mücadele, beytülmale sahip çıkma anlayışı ile tüyü bitmemiş çocuğun hakkına sahip çıkarak, bölüşme ve paylaşmayı tüm toplum sathına yayarak gösterilen tüm ileri hedeflere lafta değil gerçekte yürüme kararlığını ve azmini göstermesidir . Bu devrim,  iddia ettiğimiz yeni bir medeniyet anlayışı ve yeni bir dünya düzeni anlayışının kendi  içimizde atmamız gereken adımıdır ki bu büyuk hedeflere içselleştirilmiş, kabul görmüş, kurumsallaştırılmış hatalarla yürümemiz daha fazla mümkün görünmemektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum