İsa Güneş

İsa Güneş

Çocuk Gelinler

28 Kasım 2016 - 18:31

Peygamber efendimizin (S.A.V.) sünneti olan evlenme hakkında, C. Allah tarafından Kuran-ı Kerimde her ne kadar yaş belirtilmemişse de, kimler le evlenilebileceğini detaylı olarak açıklamış, belili kurallara bağlamıştır. Nisa Suresi 24. Ayet “Cahiliye devrinde geçenler müstesna, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyiniz. Şüphe yok ki o, pek çirkindi, iğrenç idi, o ne fena bir âdetti.”          

25. Ayet “Size şunları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz ve karılarınızın anneleri, ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliyyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok bağışlayıcı) ve çok merhamet edicidir.”

26. “Ayet Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Denmektedir.       

  Ülkemizde ise Medeni Kanunumuzun 124. maddesine göre
“Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. imkan bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisi dinlenir.”denmektedir” Bu maddeye göre demek ki 16 yaşın altında ki çocuğun  Anne Babasının rızası olsa da evlenmesi veya evlendirilmesi suçtur. “5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Çocukların Cinsel İstismarı” başlıklı 103. Maddesi 1/a bendine göre 8 yıldan Müebbet hapis cezasına kadar varan bir cezayı öngörmektedir. Gelin görün ki özellikle sıcak ve kültür seviyesinin düşük olduğu yörelerde, Medeni kanunumuzda 16 olarak tanımlanan  evlenme yaşı 12-14e kadar düşmektedir. Gerçekte oyun yaşında olan bu çocuklar çocukluğuna doymadan, çocuk bakar duruma gelmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı Psiko-Sosyal  sorunlar bir yana önemli bir hukuksuzluğa ve çocuk yaştaki damatların suçlu duruma düşürüp cezaevine girmesine kadar sorunlara yol açmaktadır.

        Taslak metinde anladığımız kadarı ile bir defalık dahi olsa bu çarpık duruma çözüm getirilmek istenmektedir. Yani sivri sinekleri bir defalığına öldürme amaçlanmakta, Bataklığın kurutulması anlamında bir önlem yok. Oysa önemli olan çocuk gelinlerin olmaması çocuk damatların suç işlememesini sağlamaktır. Bunun önlemlerinin de alınması, bu anlamda bilinçlendirme çalışmalarına da hız verilmesi gerektiği kanısındayım.

 

        Küçük bedenlerin yitip gitmemesi umuduyla,  kalın sağlık ve esenlikle…                           

YORUMLAR

  • 0 Yorum